שלנו השירותים

יעוץ ושרות להשתלות איברים

תרגום מסמכים

החברה תטפל בתרגום כל מסמך רפואי נדרש לשפה הרלוונטית- במדינה בה יתבצע ניתוח השתלת האיבר.
ובנוסף יתלווה אליכם מלווה אישי במהלך שהותכם בחו”ל אשר יעזור לכם בכל הנוגע לפערי השפה.