שלנו השירותים

יעוץ ושרות להשתלות איברים

ליווי משפטי

החברה תדאג לתקינות משפטית וחוקית של ההליך הרפואי על ידי יועץ משפטי צמוד ע”י עו”ד , אשר יכול להסביר ללקוח את חוקיות ההליך ,ויענה על כל שאלה.